35) Klamka kula

Klamka w kąplecie z szyldami: 

90 mm wkładka kod KKW90

72mm wkładka kod KKW72

90 mm klucz kod KKK90

72 mm klucz kod KKK72asd