33) Klamka mała

Klamka w kąplecie z szyldami: 

90 mm wkładka kod KMW90

72mm wkładka kod KMW72

90 mm klucz kod KMK90

72 mm klucz kod KMK72asd