31) Klamka duża

Klamka w kąplecie z szyldami: 

90 mm wkładka kod KDW90

72mm wkładka kod KDW72

90 mm klucz kod KDK90

72 mm klucz kod KDK72asd